ประกาศผลกิจกรรม Guild War Tournament Season 41
ประกาศกิจกรรมคลับวอร์เดือนมกราคม 2560 จัดแจกบัตรแต้มมูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 10,000 แต้ม
กิจกรรม Guild War Tournament Season 41
กิจกรรมคลับวอร์เดือนมกราคม 2560 แจกบัตรแต้ม 10,000 แต้ม แจกดาบอาบเลือด +50 อันสำหรับคลับที่ได้คะแนนอันดับหนึ่ง แจกให้หลังจบวอร์ประจำเดือนที่หัวคลับเท่านั้น
ประกาศผล 10 อันดับคนเก่งประจำเดือน ตุลาคม 2559
คะแนนจากการจุติแลกแต้ม แต่ละครั้งนับเป็น 1 คะแนน จีเอ็มจะใส่รางวัลให้ในไอดี www.ran-thai.com
ประกาศผลกิจกรรม Guild War Tournament Season 40
ประกาศกิจกรรมคลับวอร์เดือนตุลาคม 2559 จัดแจกบัตรแต้มมูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 10,000 แต้ม
กิจกรรม Guild War Tournament Season 40
กิจกรรมคลับวอร์เดือนตุลาคม 2559 จัดแจกของสำหรับลงเด้งได้ และบัตรแต้มมูลค่ารางวัลรวมทั้งสิ้น 10,000 แต้ม